Y2K Aesthetics
!y2k@sopuli.xyz
help-circle
rssa fantastic vr art gallery showcasing both historical and more recent examples of the y2k aesthetic. one thing: the ramps are a bit tricky; the trick is to stay to the left as you're going up.
fedilink

Y2K Aesthetics
!y2k@sopuli.xyz
  Create a post

  Community dedicated to the Y2K aesthetic.

  What is the Y2K aesthetic?

  • 0 users online
  • 1 user / day
  • 1 user / week
  • 1 user / month
  • 2 users / 6 months
  • 1 subscriber
  • 20 Posts
  • 8 Comments
  • Modlog
  Sopuli
  A general-purpose instance run by a Finn - everyone is welcome here!

  Suomalaisen pyörittämä yleinen instanssi - kaikki ovat tänne tervetulleita!

  Rules

  1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
  2. No racism or other discrimination
  3. No Nazis, QAnon or conspiracy whackos (extremists in general) and no endorsement of them
  4. No porn
  5. No ads
  6. No spam

  Säännöt

  1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
  2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
  3. Ei natseja, QAnonia tai salaliittohörhöjä (ääriliikkeitä ylipäänsä) eikä heidän tukemistaan
  4. Ei pornoa
  5. Ei mainoksia
  6. Ei roskapostia

  Matrix Space

  FAQ / UKK

  Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz


  “Liberal troll instance” (Lemmygrad)