help-circle
rss
🇷🇺 : WrongWAY Yaml: falseRWAY
fedilink

Imagine if
God is a cat. ♲ [rytter.me/display/4c906314-196…](https://rytter.me/display/4c906314-1963-da47-d981-ca8007509087)
fedilink

KDE button
♲ [rytter.me/display/4c906314-206…](https://rytter.me/display/4c906314-2063-d931-d811-9d4233192145)
fedilink

Yes, but…
♲ [rytter.me/display/4c906314-196…](https://rytter.me/display/4c906314-1963-d3a6-be1d-c05048820964)
fedilink

I lost my fucking cat
♲ [rytter.me/display/4c906314-146…](https://rytter.me/display/4c906314-1463-d381-784e-536834750547)
fedilink

Vim as IDE
[@memes](https://sopuli.xyz/c/memes) ♲ [mastodon.social/@nixCraft/1097…](https://mastodon.social/@nixCraft/109726801078785204)
fedilink
Evil Stallman
https://jeremmy.ml/post/559 ![](https://jeremmy.ml/pictrs/image/217e9e1a-1533-4dc8-a530-48889bcd4717.jpeg)
fedilink  Create a post

  Post memes here.

  • Wait at least 2 months before reposting
  • No political content (!politicalmemes@lemmy.ca can be better place for that)
  • Behave!

  Laittakaa meemejä tänne.

  • Odota ainakin 2 kuukautta ennen meemin postaamista uudelleen
  • Ei poliittista sisältöä (parempi paikka esim. !politicalmemes@lemmy.ca)
  • Koettakaa käyttäytyä!
  • 0 users online
  • 2 users / day
  • 3 users / week
  • 6 users / month
  • 29 users / 6 months
  • 1 subscriber
  • 54 Posts
  • 43 Comments
  • Modlog
  Sopuli
  A general-purpose instance run by a Finn - everyone is welcome here!

  Suomalaisen pyörittämä yleinen instanssi - kaikki ovat tänne tervetulleita!

  Rules

  1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
  2. No racism or other discrimination
  3. No Nazis, QAnon or conspiracy whackos (extremists in general) and no endorsement of them
  4. No porn
  5. No ads
  6. No spam

  Säännöt

  1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
  2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
  3. Ei natseja, QAnonia tai salaliittohörhöjä (ääriliikkeitä ylipäänsä) eikä heidän tukemistaan
  4. Ei pornoa
  5. Ei mainoksia
  6. Ei roskapostia

  Matrix Space

  FAQ / UKK

  Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz


  “Liberal troll instance” (Lemmygrad)